Новини

Стилиян Рупов: От 5 до 10 дка са необходими за кандидатстване за субсидия по мярка 141 от Програмата за развитие на селските райони

20.03.2012 г. | Коментирай и ти!
| Прочетена 5165 пъти
София. Минимумът земя за кандидатстване по мярка 141 по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) по отношение на планинските райони е 5 декара, а за останалите е 10 декара. Това каза пред Агенция „Фокус” Стилиян Рупов, ръководител на Областната служба за съвети в земеделието в Благоевград. „Тук се обръща внимание на нужния начален икономически размер, с който всеки един трябва да започне. В петте декара той трябва да има засадени култури, които да отговарят съгласно таблицата за изчисляване на икономическия размер на минимум една икономическа единица”, обясни Рупов. Културите са еднакви за планинските и различните от планинските райони. Културите, които най-често се срещат в Благоевградска област за 2 декара картофи с 0,5 декара домати се дава възможност за кандидатстване по мярка 141, даде пример Стилиян Рупов.
Към третата и към петата година от изпълнението на проекта има увеличаване на стопанството с единица и половина на третата и с единица и половина на петата година. От първата до петата година стопанството трябва да се увеличи с цели три икономически единици, за да докаже, че е пазарно ориентирано стопанство.
„Бих искал да приветствам земеделските стопани, които имат намерение да подават документи и да кандидатстват по мярка 141 за усвояване на тези европейски пари, първо да минат през офисите на нашите колеги – офис в Благоевград и останалите 26 офиса на територията на цялата страна, да се запознаят с изискванията, да започнат подготовката на документите и да не чакат последните срокове. Кандидатстването и консултациите – всичко е безплатно”, подчерта Стилиян Рупов.
Съгласно Наредба 28 за полупазарни стопанства е упоменато, че при прекратяване на взаимоотношенията между бенефициента и ДФ „Земеделие” на тези, които не продължат собствената дейност по изпълнението на бизнес плана, се прекратяват следващите плащания, но не би било добре да се докаже, че има създадени изкуствени условия.
При форсмажорни обстоятелства официално се доказва с документ какво е настъпило, кога е настъпило и няма санкции за получените до момента средства от ЕС.
Радостина ГЕОРГИЕВА


Пълния текст на интервюто четете в „Мнение”
 
Коментари


Нов | 2015 г.
| Регион: Стара Загора
11 лв.
Нов | 2015 г.
| Регион: Стара Загора
11 лв.
Нов | 2015 г.
| Регион: Стара Загора
11 лв.
Нов | 2015 г.
| Регион: Стара Загора
11 лв.
Нов | 2015 г.
| Регион: Стара Загора
11 лв.
Нов | 2015 г.
| Регион: Стара Загора
11 лв.
Нов | 2015 г.
| Регион: Стара Загора
11 лв.
Нов | 2015 г.
| Регион: Стара Загора
11 лв.
Нов | 2015 г.
| Регион: Стара Загора
11 лв.
Нов | 2015 г.
| Регион: Стара Загора
11 лв.
Нов | 2015 г.
| Регион: Стара Загора
11 лв.
Нов | 2015 г.
| Регион: Стара Загора
11 лв.